wz
---: ART.SUBS :---   [CZ] ^ [EN]

  [ Jak extrahovat titulky vpálené do obrazu ]  
Pomocí programu AVISubDetector, je možné extrahovat titulky, které jsou přímo integrovány v obraze filmu (TVRipy, VHSRipy, apod.)

Program není třeba instalovat, stačí jej pouze spustit z vašeho počítače, ke stažení zde.

Po jeho spuštění se objeví tato obrazovkaV horní části okna se ujistěte, že máte zapnutý "Manual Mode", který detekuje změny v obraze, na základě toho vytváří časové značky a vy pouze vypisujete text titulků, které se v obraze vyskytují. Dle mého názoru nejvhodnější mód pro extrahování titulků.Nyní přejděte na záložku "Settings"V dolní části okna se vyskytuje sekce "Detection Settings", neboli nastavení detekce titulků.Zde je třeba nastavit hodnoty pro "Drop Differences Bellow" na hodnoty něco mezi 30 - 60 podle kvality obrazu filmu a podle samotné kvality titulků v obraze. Pro kvalitní ripy, s ostrými hranami textu, který program snadno detekuje, je vhodné nastavit hodnoty na 60. Tuto hodnotu využívám u 90% všech filmů, ze kterých jsem vytahoval titulky. Pro méně kvalitní ripy, staré a hodně zrnité VHSRipy, kde je text opravdu špatně čitelný, nastavte hodnoty nižší, okolo 40 - 30. To si ale odzkoušejte sami s každým filmem, jak vhodně bude následně program texty detekovat.

Zatímco jste stále v záložce "Settings", otevřete požadovaný film pomocí tlačítka "Open AVI" v horní levé části okna. Nyní si musíte ověřit, že je správně vybraná oblast pro detekci titulků. Pomocí posuvné lišty v hodné části okna najeďte na tu část filmu, kde jsou titulky zrovna zobrazeny a v sekci "Crop Settings" si nastavení upravte posunutím lišt "Top" a "Bottom" tak, aby bylo vybrátí této části so nejvhodnější.Nyní je již vše potřebné nastaveno.

Doporučuji si aktuální nastavení uložit, jelikož ne vždy budete titulky extrahovat naráz v jeden den, ale práci si rozdělíte. V tom případě si při příštím spuštění programu pouze opětovně toto nastavení načtete z uloženého souboru.Po uložení nastaven je možné začít se samotnou extrakcí titulků. V horní části okna vraťte časovou lištu na úplný začátek filmu a stiskněte tlačítko "Start (Full)".Program bude postupně projíždět celý film a když ve vámi zvolené oblasti detekuje změnu, která odpovídá vámi zvolenému nastavení, otevře dialogové okno.

V podstatě jsou 3 možnosti, které mohou nastat:

1) Změna byla zaznamenána v místě, kde se žádný titulek nevyskytuje. V tomto případě stiskněte tlačítko "No Subtitle".2) Změna byla zaznamenána v místě, kde se titulek skutečně vyskytuje. V tomto případě přepiště text, který je na obrazovce zobrazen a stiskněte tlačítko "Accept Text".3) Titulek byl již detekován, text jste přepsali a akceptovalil jej, ovšem v průběhu jeho zobrazení program detekoval nějakou změnu a otevřel dialogové okno znovu. V tomto případě stiskněte tlačítko "Not Changed".Tímto způsobem projede program celý film. Ne vždy se podaří titulek detekovat zcela přesně při jeho zobrazení, nebo naopak detekce skončí dříve, kdy je titulek ještě stále zobrazen. Někdy se stane, že program některý z titulků vůbec nezaznamená. Je tedy nutné, poté, co jste provedli extrakci titulků z celého filmu, film s vámi vytaženými titulky ještě jednou projet v běžném přehravači filmů a přesvědčit se, že je vše v pořádku, či tyto nedostatky manuálně v textových titulkách opravit, posunout časování, doplnit jeden chybějící řádek titulků apod.

A ještě malá připomínka, či možná spíše rada z vlastních zkušeností, v průběhu extrakce vřele doporučuji pravidelné ukládání rozpracovaných titulků. Není nic příjemného přijít při pádu programu o hodinu práce a přepisování. Pokud zrovna běží film a nejsou detekovány žádné titulky, v hodní části obrazovky stiskněte tlačítko "Pause", v menu "File -> Subtitle -> Save" titulky uložte na vámi zvolené místo a opět stiskněte tlačítko "Start (Full)" pro pokračování procesu extrakce.K tomu ještě jedna drobnost, ovšem dosti podstatná. Když budete titulky ukládat s tím, že pro daný moment končíte a s extrakcí budete pokračovat někdy později, nezapoměňte si zaznamenat číslo aktuálního obrazu filmu "Current Frame" zobrazené v horní pravé části okna.Při příštím spuštění programu, kdy si načtete vámi uložené nastavení a otevřete samotný film, tak pouze tuto hodnotu zadáte do políčka "SET" a opět pomocí tlačítka "Start (Full)" spustíte proces extrakce přesně od místa, kde jste posledně skončili.A to je vše. Po dokončení extrakce a uložení titulků naleznete ve vámi zvoleném adresáři požadovaný soubor.