wz
---: ART.SUBS :---   [CZ] ^ [EN]

  [ Jak vytvořit titulky i s časováním na základě zvukové stopy filmu ]  

Pomocí programu VisualSubSync, je možné vytvořit zcela nové titulky i s časováním na základě zvukové stopy daného uvažovaného filmu.

Ze všeho nejdříve je nutné si program VisualSubSync do počítače nainstalovat, ke stažení zde.

Po jeho spuštění se objeví tato obrazovkaV levé horní části zvolte v menu vytvořit nový projekt "File -> New Project".

Zde je taky patrné, že pomocí volby "File -> Open Project" budete příště otevírat vámi vytvořený projekt, který jste někdy předtím uložili a program zavřeli, a se kterým budete chtít nyní pokračovat pracovat. Projekt se po otevření načte, a zobrazí pozici filmu a aktuální titulek, se kterým jste naposledy, před uložením projektu, pracovali.Nyní se vám otevře toho dialogové okno, ve kterém pomocí položky Video source file (optional) vyberete soubor požadovaného filmu, ke kterému budete vytvářet titulky.Poté, co soubor na vašem disku vyberete, se předvyplní některé položky již otevřeného okna. Jedná se zejména o položky "Subtitle file" a "Project file" kterými je specifikováno, kde na disku bude uložen nově vytvářený projekt (automaticky je volen stejný adresář, kde je uložen soubor filmu) a dále kde bude uložen samotný soubor titulků. Doporučuji nic neměnit a nechat soubory vytvořit v adresáři filmu, nebudete je pak následně nikde pracně hledat.Nyní stiskněte tlačítko "Extract WAV/Peak file from video", neboli extrakci zvukové stopy z daného zvoleného filmu.Otevře se vám nové okno. V případě, že soubor obsahuje více zvukových stop, pomocí "Stream to extract" vyberte tu zvukovou stopu, se kterou budete chtít dále pracovat. Ostatní položky nechte na přednastavených hodnotách, zejména se ujistěte, že je zvolena položka "Only create peak file".Nyní již stiskněte tlačítko "Extract" a čekejte, až program zpracuje zvolenou zvukovou stopu a vytvoří z ní záznam vlnového průběhu (tzv. píky), který bude následně vizuálně zobrazen a se kterým budete pracovat. Tento krok může trvat i několik minut v závislosti na délce a kvalitě audio stopy.

Poté, co bude soubor vlnového průběhu zvuku vytvořen, se dialogové okno zavře a vy se opět ocitnete v okně nového projektu, který nyní potvrdíte a vytvoříte pomocí tlačítka "Create new project" v pravé dolní části okna.

Otevře se vám hlavní okno programu, ve kterém uvidíte průběh zvukové stopy požadovaného filmu.Ihned na začátku si pomocí menu "View -> Show/Hide Video" nebo prostřednictvím klávesy "F4" nechte v okně zobrazit také samotné video, které tak budete mít po celou dobu na očích. Pomocí posuvných lišt mezi jednotlivými sekcemi hlavního okna (průběh zvukové stopy, obraz videa a spodní textová část) si můžete jejich rozložení a velikost libovolně upravit tak, jak vám to bude nejvíce vyhovovat.Toto okno obsahuje několik stěžejních prvků či polí, které při tvorbě titulků budete používat. Jedná se zejména o ovládací prvky přehrávače záznamu jako: PLAY, PAUSE, STOP, atd. či nastavení hlasitosti "Vol".Dále to jsou dvě okna určená jednak pro zobrazení všech již vytvořených titulkových řádků a jejich časových značek, tedy od kdy do kdy budou jednotlivé řádky zobrazeny, a dále pro zobrazení a editaci aktuálního řádku, se kterým se právě pracuje. Ty budou zobrazeny dále.

Nyní již můžeme přistoupit k samotnému vytváření titulkového souboru. Pomocí tlačítka "PLAY" film pusťte a čekejte, dokud se ve filmu nepromluví a vy neuvidíte která část zvukové stopy odpovídá právě proneseným slovům. Poté film zastavte pomocí tlačítka "PAUSE" , a myší tuto oblast označte tak, že kliknete na počátek daného zvukového průběhu a se stisknutým levým tlačítkem potáhnete na jeho konec a tlačítko myši pustíte. Tím zůstane daná oblast vyznačena a vy v ní kliknete tentokráte pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost přidání nového řádku "Add subtitle".

Zde doporučuji zvolit oblast o něco větší, aby byl titulek zobrazen o trochu déle a dívák jej stihnul vůbec přečíst, ideální je nechat jej zobrazit o trochu dříve před začátkem samotného zvuku a nechat jej zobrazený opět déle než zvuk trvá, jak je patrné z následujícího obrázku.Poté co potvrdíte přidání nového řádku "Add subtitle" budou vytvořeny časové značky tohoto titulku na základě vámi zvolené oblasti a ve spodní části okna programu vepíšete slova, který byla v dané části filmu řečena.

Pokud máte oblast vybránu, tím, že do ní dvakrát kliknete myší, a je opticky zvýrazněná, stejně jako je tomu v následujícím obrázku, je možné pomocí tlačítka "PLAY" pouze tuto část libovolně krát přehrávat znovu a znovu, dokud si nebudete stoprocentně jisti, co bylo v dané části řečeno.Nyní jsou již patrné dvě zbývající oblasti okna, o kterých byla řeč dříve a to oblast pro zobrazení všech již vytvořených titulkových řádků a jejich časových značek, a dále oblast pro zobrazení a editaci aktuálního řádku, se kterým se právě pracuje.

Tímto způsobem zachytíte veškeré mluvené pasáže filmu a k nim vytvoříte příslušné řádky titulků.A to je vše. Práce s programem je intuitivní a věřte mi, že se s ním velmi rychly naučíte zacházet.

V průběhu tvorby titulků vřele doporučuji pravidelné ukládání celého projektu. Není nic příjemného přijít při pádu programu o hodinu práce. V menu "File -> Save" projekt i s titulky uložte na vámi zvolené místo.Po uložení projektu, ať průběžném či finálním, naleznete vždy ve vámi zvoleném adresáři aktuální verzi požadovaného souboru titulků.Teď ještě několik uživatelských rad k používání programu a snažšímu pohybu v průběhu přehrávání filmu. Pomocí posuvné časové lišty (modrý jezdec) můžete plynule přejíždět do libovolných pasáží filmu, vracet se k některým nedokončeným částem, apod.V oblasti zobrazeného vlnového průběhu zvuku můžete pomocí kolečka myši "zoomovat" a tím si průběh přiblížit či naopak oddálit tak, aby se vám s ním lépe pracovalo a jeho zobrazení odpovídalo více vašim požadavkům.

Je také vhodné si ověřit, zda-li se ve vámi vytvořených titulkách nevyskytují nějaké chyby. K tomu slouží nástroj programu ke kterému se dostanete přes menu "Edit -> Error checking -> Check errors".Zobrazí se vám okno, ve kterém budou vypsány nalezené chyby.Mezi nejčastější a nejzákladnější chyby patří tyto:

1) Překrývající se titulky ("Overlapping")
2) Příliš krátká doba zobrazení titulky ("Too short display time")
3) Příliš dlouhá doba zobrazení titulky ("Too long display time")
4) Příliš dlouhý řádek ("Too long line")

Detekci jednotlivých chyb je možné nastavit pomocí hlavního menu programu "Edit -> Preferences" v záložce "Error checking".

Dvojím kliknutím myši na konkrétní vypsaný error budete přesměrováni na dané místo ve filmu, tedy na místo daného řádku titulku, který budete moci editovat a opravit.

A na úplný závěr bych si dovolil shrnout několik doporučení, nepsaných standardů, pro tvorbu titulků, aby výsledek vaší práce vypadal co nejlépe:

1) Snažit se mít max. 2 řádky textu na jeden titulek.
2) Snažit se mít délku každého řádku max. 40 znaků.
3) Nemít extrémně krátké ani dlouhé zobrazení titulku (max. 6 sekund) a raději titulek rozdělovat na dva.
4) Text, který bude rozdělen a bude pokračovat v dalším titulku ukončit "..."

9
00:02:03,630 --> 00:02:06,688
Na našem obraze
je leccos zajímavého...

10
00:02:06,808 --> 00:02:09,282
...co přimělo
historiky k zamyšlení.

5) Pokud je monolog náhle a nečekaně přerušen, řádek ukončit "--"

18
00:05:34,342 --> 00:05:36,246
Taky jsem ti chtěl--

6) V případě, že v dané části mluví dvě postavy, opticky text dialogu oddělit.

24
00:09:16,617 --> 00:09:18,767
- Tak tak že vyvázla.
- To má z pekla štěstí!

Pokud vás napadne něco dalšího, co by se hodilo tady uvést a zmínit, dejte mi vědět.